Search

Як правильно?

Електроіскрова (ЕІ) обробка або електроерозійна (ЕЕ)?

Першовідкривачі нового методу обробки металів дружини Лазаренка відкрили саме “електроіскрову обробку”!

У кінці 30-х років Борис Романович і Наталія Іоасафівна Лазаренко в ході досліджень та експериментів з проблеми ерозії контактів у високовольтних вимикачах відкрили новий метод обробки металів. Вони назвали цей метод “електроімпульсним в електроіскровій області спектра”. Сумнівний термін «електроерозія» виник значно пізніше, за розповідями ветеранів стараннями деяких діячів в одному московському НДІ

Першовідкривачі електроіскрового методу обробки Борис Романович та Наталія Іоасафівна Лазаренко та їх авторське свідоцтво.

Борис Романович писав: "Процес носить назву електроіскрової, або, що менш точно, електроерозійної обробки металів".

Нижче цитується абзац із статті Б.Р. Лазаренко “ЕЛЕКТРОШКОВА ОБРОБКА МЕТАЛІВ” (Опубліковано 1965 р.).

“У нашій країні відкрито новий електрофізичний процес, при якому, не вдаючись до вакууму, пучком електронів, що летять, можна спрямовано підривати метал. Таким шляхом вдається не лише обробляти метали з будь-якими фізико-хімічними властивостями, отримувати вироби з точностями, недоступними механічній обробці металів, а й здійснювати багато технологічних операцій, які не здійснюються ніякими іншими способами. Процес носить назву електроіскрової, або, що менш точно, електроерозійної обробки металів. (Виділено нами.) Повний текст статті читайте за посиланням:

Творець першого у світі електроіскрового дротяно-вирізного верстата Б.І. Ставицький у своїх публікаціях використовує лише коректний термін електроіскрова обробка.

Книгу Б.І.Ставицького “З історії електроіскрової обробки матеріалів” читайте за посиланням:

Якщо називати технічні процеси за результатом, а не за використаним інструментом, то, скажімо, “свердління” довелося б називати “дірінням”.

З цієї причини ми віддаємо перевагу терміну “електроіскровий”, незважаючи на те, що більш офіційним є термін “електроерозійний”.

ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ или ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ

Используемые термины (включая соответствующие термины на английском и японском):

  • электроискровая (ЭИобработка = электроэрозионная (ЭЭ) обработка = электроэрозия =  EDMing (Electro Discharge Machining) = 放電加工
  • электроискровая (ЭИпроволочно-вырезная обработка = электроэрозионная (ЭЭ) проволочно-вырезная обработка = ЭИ вырезная обработка = ЭЭ вырезная обработка = ЭИ вырезка =ЭЭ вырезка = Wire-Cut EDMing = ワイヤ放電加工
  • электроискровая (ЭИкоординатно-прошивная обработка = электроэрозионная (ЭЭ) координатно-прошивная обработка = ЭИ прошивка = ЭЭ прошивка = в некоторых производственных цехах электроискровую прошивную обработку называют “прожигной или прожигом” = Die-Sinking EDMing = 型ぼり放電加工
  • электроискровой (ЭИ) станок = электроэрозионный (ЭЭ) станок = EDM (Electrical Discharge Machine) = 放電加工機
  • линейный электроискровой (электроэрозионный) станок = электроискровой (электроэрозионный) станок с линейными сервоприводами Linear EDM = リニアモータ放電加工機 = リニア放電加工機