Search

Отзывы и мнения покупателей и пользователей о станках Sodick. Технологические рекомендации и советы. Статьи, публикации.

Sodick’s high-speed EDM machining of multi-cavities inTitanium

Sodick: швидка прошивка в титані - 52 вікна одночасно

Ексклюзивна технологія "СодікоМ"

SodicoM's Exclusive Know-How

Електроіскровий високопрецизійний координатно-прошивний верстат Sodick AG40L LN2 (модифікований під багатовіконну прошивку титану фахівцями “СодикоМ”)

Die-Sinking High-Precision Electrical Discharge Machine Sodick Sodick AG40L LN2 (special titanium technologies and techniques developed by SodicoM engineers)

Наднизький знос електродів

Super-Low Electrodes Wear

Багатовіконна багатоелектродна електроіскрова прошивка

EDM process with multi-cavity and multi-electrode

Усього оброблено 13 позицій (місць) збіркою з 52 електродів (пінів) кожна – тобто 676 наскрізних порожнин (вікон) одним комплектом із 52 електродів.

Machined in 13 different positions with one multi-electrode of 52 pins — in total 676 cavities with one set of electrode.

Заготовка: титанова пластина t=4,1 мм (деталь аерокосмічного повітрозабірника)
Workpiece: titan t=4,1 mm (aerospace intake part)

Електрод: мідь (складання з 52 електродів)
Electrode: copper (52 copper pins)

Суммарное время прошивки 52-х окон:
3 час 00 мин – 3 час 10 мин
Общее время прошивки 676-и окон (13 позиций):
≤ 40 часов (одним комплектом из 52 электродов)
Total machining time of 52 cavities:
3 h 00 min — 3 h 10 min

Total machining time of 676 cavities (13 positions):
≤ 40 hours (with one set of electrode)

Глибина електроіскрової прошивки: 6,1 мм (діагональна подача – 31º)
Vector angle depth: 6.1 мм з 31º

Розмір кожного електрода: 4,1×3,9 мм
One electrode size: 4,1 × 3,9 mm

Знос електрода (торцевий): 0,14 мм
Electrode wear (end): 0,14 мм

Технологія / Technology

Обробка кожної позиції проводилася на 4 режимах: Each position was machined in 4 modes:

– приробіток / running in

– основне пропалення / rough EDMing

– калібрування 1 / finishing 1

– калібрування 2  / finishing 2

У процесі імітувалася робота двома електродами (чорновим та чистовим). Як чистовий електрод використовувалася більш висока невироблена частина чорнового електрода.
In the process, we simulated the machining with two electrodes (rough and finishing). As a finishing electrode was used a higher unused in roughing portion of the same electrode.

Кінцева глибина калібрування вибиралася, виходячи з величини торцевого чаду чорнового електрода плюс подвійна товщина пластини обробки:
The final finishing depth was selected based on the value of the end wear of the rough electrode plus the double thickness of the machined plate:

N·W+2H=Z калібрування (finishing)

де / where:
N –
кількість запланованих позицій/ number of planned positions
W –чад електрода після чорнового пропалення однієї позиції / electrode wear after rough EDMing of one position
H –товщина пластини / workpiece plate thickness

На заготівлі розмістилося 13 позицій обробки. Знаючи, що W (чад торцевий) = 0.14 мм, Н = 4 мм, отримаємо Z калібрування = 9,82 мм.
The workpiece housed 13 machining positions. Knowing that W (end wear) = 0.14 mm, H = 4 mm, we get Z finish depth = 9.82 mm.

Пояснення / Explanation

finishingПодібна стратегія, коли спочатку робляться тільки чернові пропали, а потім усі калібрувальні, має ту гідність, що на початку кожного нового чорнового пропалювання електрод має ізоморфну ​​форму кінцевої частини, що забезпечує однаковий час чорнового пропалювання.
The strategy when first only rough EDMing is done and then all finishing cuts has the advantage that at the beginning of each new rough machining the electrode has an isomorphic shape of the end part, which ensures the same rough EDMing time.

Використання стратегії “два в одному” (чорновий і калібрування за один прохід) призводить до збільшення часу обробки через наростаюче спотворення по висоті електрода, внаслідок чого необхідна глибша обробка наступної позиції.
Using the strategy “two in one” (roughing and finishing in one pass) leads to an increase in processing time due to increasing distortion along the height of the electrode, which requires deeper processing of the subsequent position.

 

Висновок/ Conclusion

Відпрацьована технологія пропалювання титанової пластини дозволяє збільшити ресурс електрода кілька разів.
The proven technology of titanium plate EDMing allows increasing the use of the same electrode several times.

 

Розробник технології / Technology Developer:

Сичов І.А., заступник головного інженера, головний спеціаліст з НТР “Інноваційно-технічного центру «СодикоМ».
Igor Sychev, vice chief engineer, chief specialist of R&D of  SodicoM Innovatiuon Tecnical Center 

Оператор / Operator:

Годін С.А., інженер-технолог з ерозійної обробки.
Sergei Godin, EDM application engineer