• Ерозийно микрорязане с нишка ∅30-50-70 µ (микрон)
  • Ерозийно нишково рязане с граповост Ra=0,05 µ
  • Ерозийна обемна обработка до граповост Ra=0,06 µ
  • Ерозийно пробиване на тесни дълбоки отвори
  • Сложни ерозионни работи: пробиване+нишкови+обемни

SodicoM-BG: Innovation EDM Center

SodicoM-BG: Иновационен EDM Център

sodicom logo + address

ЕРОЗИЙНИ МАШИНИ на СКЛАД

Show-Room Machine-tools

Шоурум машини

Ерозийна супер прецизна обемна CNC-машина с ИИ (изкуствен интелект)

Електроерозийна ултра-прецизна нишкова CNC-машина – рязане с нишка от 0,03 мм

Milltronics VM2515

CNC фрезов център

Прецизно фрезоване

Ерозийна прецизна пробивна CNC-машина

Ерозийна пробивна ZNC-машина

Ерозийна прецизна нишкова CNC-машина

Innovation EDM Center of SodicoM-BG EOOD in Pomorie, Bulgaria

Иновационен EDM-Център на СодикоМ-БГ ЕООД в Поморие

EDM = Electrical Discharge Machining = Електроискрова (Електроерозийна) Обработка

Bulgaria, obl. Burgas,
gr. Pomorie, mestnost Khonyat
България, обл. Бургас,
гр. Поморие, местност Хонят 

www.facebook.com/SodicoM.BG/
www.sodicom-bg.com/bg/

info@sodicom-bg.com
bg@sodicom.biz

Land area > 2300 m2
Площ на парцела >2300 м2  
Total floor area > 470 m2
Площ на сградата > 470 м2  

Solar Power Systems =
10.2 kW
 +16.3 kW +21.4 kW 
Соларни системи =
10.2 kW +16.3 kW 
+21.4 kW

+Diesel-Generator = 36 kW
+Дизел-генератор = 36 kW

Autonomous water supply
Автономно водоснабдяване

Autonomous sewerage
Автономна канализация

Sodick AP250L

Ultra-Precision
Wire-Cut EDM 

Ултра прецизна нишкова електроискрова (електроерозийна) машина.

Електроерозийно рязане AP250L
нишка AP50
= 50 µ
меден гребен t=18 мм
увеличение x 600

High-Precision AI CNC
Die-Sinking EDM 

Високо прецизна обемна координатна ерозийна (електроискрова) машина с ЦПУ с изкуствен интелект (AI CNC).

МОСТРА:
шприцформа
инструментална
стомана,
Ra=0,63 µ, 8 кухини +2 леяка, дълбочина макс 8,6 мм,
време – 21 часа за цяла форма 

East Showroom in operation since April 21, 2021
Източния Шоурум открит на 21 април 2021

IN THE PROCESS OF RECONSTRUCTION //  В ПРОЦЕС НА РЕКОНСТРУКЦИЯ

Електроерозийно рязане с нишковия електрод 30 микрона  (TWS30 = 0,030 мм, 3 пъти по-тънък от човешки косъм!

East Cargo / Ист Карго
House for diesel generator & air compressor
Diesel generator 36 kW + Air Compressor 10 kW
Изграждане на Западния Шоурум West Show-Room Construction