Search

Технології – унікальні рішення Sodick

линейный двигатель станков Sodick планарного жесткого типа

Лінійні двигуни дають велику швидкість. Але електроерозійний (електроіскровий) процес дуже повільний. Які переваги у лінійних приводів проти традиційних ШВП, якщо швидкість в ЕІ обробці не потрібна?
Для електроіскрового процесу важливою є не власне швидкість, а кінематична точність, помножена на швидкодію – динамічна точність. І тут планарні лінійні приводи поза всякою конкуренцією!

Докладніше…

линейный планарный жесткий двигатель Sodick
штоковый цилиндрический линейный двигатель

ПЛАНАРНІ ЛІНІЙНІ ДВИГУНИ vs ШТОКОВІ ЛІНІЙНІ ДВИГУНИ

Планарні лінійні двигуни Sodick – це надійність і довговічність, найвища динамічна точність (вектор тяги максимально збігається з напрямком подачі!), велика потужність і тяга завдяки сердечниковим ЕМ котушкам, ідеальний тепловідведення, особливо жорсткий.

Штокові (циліндричні) лінійні двигунице дефіцит тяги (ЕМ котушки – безсердечникові!)проблеми з тепловідведенням, різноспрямовані биття магнітного штока, хлипка конструкція (шток кріпиться лише кінцями і внатяг!),танцює зазор.

Докладніше…

планарный линейный двигатель Sodick

Лінійні сервоприводи Sodick - планарні лінійні двигуни

 Будь-який лінійний сервопривід Sodick з лінійним планарним двигуном розробляється індивідуально для того органу верстата, який цей привід повинен в верстаті переміщати. Але і цей привод верстата, будь то каретка осі X або V, або Z, спочатку проектується під цей привід.
Лінійний верстат Sodick та лінійні сервоприводи з планарними лінійними двигунами – єдина мехатронна система.

Докладніше

планарный линейный двигатель Sodick

Планарні лінійні сервоприводи Sodick в електроерозійних (електроіскрових) верстатах

У лінійних сервоприводах відсутнє перетворення обертального руху на лінійне, відсутні ШВП, зубчасті або ремінні передачі, зона нечутливості мінімальна. Точність подач – мікрони та частки мікрона.
В ході сервоподач – ідеальний міжелектродний зазор, у кожному робочому циклі – ідеальні енергетичні режими. Саме це забезпечує різке зростання і швидкості та якості.

Докладніше…

оптимальний іскровий зазор

Робочий інструмент в електроіскровому процесі — іскра! Електроіскрові розряди у міжелектродному зазорі (МЕЗ) між електродом та деталлю. Оптимальний зазор – це оптимальні енергетичні режими і, як результат, оптимальне знімання металу заготовки, максимально продуктивна і якісна обробка при найменшому зносі електрода.

Докладніше…

З одного боку, електроіскрова обробка — процес термічний.
З іншого боку, електроіскрова обробка – процес електричний.
Звідси випливає, що ідеальні матеріали конструкцій робочої зони ЕІ верстата – електроізолятори з мінімальним тепловим розширенням.

Докладніше…

Ручне шабріння – єдиний метод усунути хвилястість на посадкових площинах.
Запобігає деградації конструкції, яка неминуча, якщо посадкові поверхні не шабряться, а шліфуються. Виключаються мікротріщини, припали та внутрішні напруження, зміщення контактуючих поверхонь після збирання через хвилястість. Виключається шаржування чавуну абразивом, яке призводить до корозії та втрати точності. Підвищується вібростійкість верстата.
Довговічна точність конструкції на відміну від верстатів не-Sodick зі шліфованими посадковими площинами.

Докладніше…

Электроискровая (электроэрозионная) прошивка без прокачки!

Лінійні сервоприводи в ЕІ верстатах Sodick з потужними планарними лінійними двигунами переміщують електрод зі швидкістю до 600 мм/сек і прискоренням до 2,0G!
Динамічно і швидко переміщаючись вгору-вниз, електрод працює як поршень насоса, евакуюючи продукти електроерозії незрівнянно ефективніше за струменеве прокачування!
Замість струминного прокачування використовується помповий ефект швидких релаксацій електрода!
Незалежно від досвіду оператора, складності чи глибини контуру — завжди якісна обробка, обробка без шлюбу!

Докладніше...